Xây dựng cấu hình

Thành tiền: 0,0
1. Card Màn Hình - VGA
2. CPU - Bộ vi xử lý
3. Vỏ Máy Tính - Case
4. Bo mạch chủ - Mainboard
5. Nguồn máy tính - PSU
6. Tản Nhiệt + Fan RGB
7. Màn Hình 2K 4K
Chọn cấu hình