CPU Intel Core i3-3220 (3.3GHz, 3MB L3 cache, Socket 1155)

830.000,0

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

Mô tả

Thiết yếu

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

Thông tin bổ sung

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

0936 057 057